Een pop kopen / To buy a doll

Nederlands:
Een pop bij mij kopen is heel makkelijk: 
Via  Etsy (klik erop) kun je direct met Paypal iets kopen. Ik voeg regelmatig iets toe dus breng af en toe een bezoekje als je wilt zien wat ik gemaakt heb  :)
Wil of kun je niet via Etsy kopen, stuur dan een email en laat mij weten voor welke pop je interesse hebt, je krijgt altijd zo snel mogelijk antwoord! Alleen mutsen maak ik op bestelling. 

Annasoerdolls@gmail.com

Mijn poppen heb ik zorgvuldig gemaakt en iedere pop is uniek. 
De pop, kleding en ideeën ervoor zijn gaandeweg ontstaan.
Dat vind ik ook leuk aan dit werk: het is allemaal fantasie en ik maak alles naar eigen inzicht.
Er is veel voor nodig om tot een complete set te komen: ik denk dat de meeste mensen zich niet realiseren wat er allemaal bij komt kijken, maar ik kan wel een idee ervan geven:

Investeren,
schapenwol, tricot, bollen wol & katoen, naalden, garen, katoenen & canvas & wollen stoffen, lintjes, bandjes, strikjes, roesjes, knoopjes, haakjes en nog veel en veel meer
en dan:
denken, breien, haken, naaien, weer denken, patronen maken, uithalen, denken, knippen, spelden, vullen en dit vele malen herhalen!
Tussendoor niet vergeten foto's te maken en op het blog te zetten met bericht..  
en dan nog dit: 

Alle wol moet grondig schoon en gekaard zijn voor ik het kan gebruiken.
Ook bijna alle stoffen was ik voor gebruik, om te voorkomen dat de kleertjes krimpen. 
Ik gebruik geen bestaande patronen voor de pop of de kleertjes: ik maak die zelf. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat al mijn creaties origineel zijn en u iets unieks koopt!


Elke pop heeft zijn of haar eigen toebehoren en accessoires: hiervan staan foto's op de pagina met de naam van de betreffende pop, op het blog. De prijs en maat van een pop staan op de pagina van de betreffende pop vermeld. De prijs is inclusief al deze accessoires op die pagina, vanaf het moment dat u daar leest: 'ready to go!'. 


De meeste van mijn poppen beveel ik aan voor kinderen vanaf 6 jaar.
De poppenkleertjes kunnen voorzichtig worden gewassen met de hand bij lage temperaturen, gelieve niet wrijven.
 
De praktische zaken bij aanschaf van mijn werk:

Mijn creaties worden na besteld te zijn via email, en na betaling vooraf, verzonden. De kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper, eventuele verzekering ook.
De foto's op het blog zijn duidelijk, zodat goed te bepalen is wat men koopt. Kleuren kunnen iets afwijken van wat op uw computer is te zien, echter heb ik alles zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven. Bij behoefte aan aanvullende informatie of bij eventuele vragen kunt u mij mailen. 

Mijn creaties zijn origineel, schoon, netjes en van goede kwaliteit.
Als de betaling is voldaan, is de koop een feit en is de pop van u.
Voor advies bij beschadiging (bijv. tips voor reparatie) of eventuele nabestelling van extra kleertjes kunt u natuurlijk via de mail bij mij terecht.

N.B. : Creaties die al in mijn Etsy Shop staan kunnen niet aangeschaft worden via mijn blog (email).

Vragen? Twijfel niet contact op te nemen: annasoerdolls@gmail.com 

Vriendelijke groet, Annasoer English:

To buy one of my dolls is quite simple: 
Through Etsy  (click on it) you can purchase directly, with Paypal. I regularly add new items to my shop, so if you visit every now and then, you can see what I made  :)
If you can't or won't buy via Etsy, you can let me know which doll you are interested in by sending me an email: I will always answer as soon as possible. Only hats can be ordered.

Annasoerdolls@gmail.com


My dolls are made with great care and every doll is unique. 
Ideas  for making the doll, clothes and accessories arise during the process. 
That's what I like about this work: I use my imagination freely, make everything to my own ideas.
It takes a lot to come to a complete set: I think that most people don't realize what's involved, but I can give you a clue:

Investing,
sheeps wool, tricot, wool & cotton yarn, needles, thread, cotton & canvas & woolen fabrics, ribbons, straps, bows, ruffles, buttons, clasps and much, much more
and than: 
thinking, knitting, crocheting, sewing, thinking again, making patterns, pulling out, thinking, cutting, pinning, stuffing, and repeating all of this many times!
And meanwhile making pictures and putting those on my blog with a message..
and also:

The sheeps wool must be thoroughly clean and carded before I can use it.
Also, I wash almost all fabrics before use, in order to prevent the clothes from shrinking.
I don't use existing patterns for the dolls or the clothes: I make those myself. In this way, you can be sure that all creations from me are original and you buy a one of a kind doll!


Every doll has his or her own belongings and accessories: pictures hereof you can find on the page with the name of the concerning doll, on my blog.
The price and size of a doll are mentioned on the page of the concerning doll
The doll's price includes all accessories mentioned on that page, when it says there: 'ready to go!'. 

Most of my dolls I recommend for children aged six years and older.
The dolls clothes can be washed gently by hand in low temperatures, please do not rub. 


The practical issues with the purchase of my work:

My creations can be ordered by email, and will be send/shipped to you after full payment in advance.
Shipping costs and insurance charges are at the expense of the buyer.
The pictures on the blog are sharp images, so it's easy to determine what you are purchasing. Colours may vary slightly from what is shown on your computer, but I have displayed everything as truthfully as possible.


My creations are original, clean, proper and of good quality.
After payment, the purchase is a fact and the doll is yours.
For advice in case of damage (eg tips for repair) or ordering extra clothes you can always contact me by email.


Note: Creations already in my Etsy Shop can not be purchased through my blog (email).


If you need additional information or have any questions, do not hesitate to email me.
  annasoerdolls@gmail.com

Greetings, Annasoer 


  


  
   Geen opmerkingen:

Een reactie posten

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...